Υπηρεσίες

Η υπηρεσία του εκτελωνιστή επέχει μια σημαντική απόφαση για εσάς και την εισαγωγή- εκτελωνισμό που πρόκειται να πραγματοποιήσετε . Η κατάλληλη , ενδελεχής και ολοκληρωμένη γνώση των τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών είναι η συμβολή της εταιρίας μας για την μέγιστη αποδοτικότητα της εισαγωγής σας.

 Η εταιρία μας αναλαμβάνει των εκτελωνισμό και την μεταφορά οποιονδήποτε προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν από την χώρα. Για τον εκτελωνισμό παντός είδους προϊόντω...

 Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επιβάλλεται στα ενεργειακά προϊόντα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στην αλκοόλη, στα αλκοολούχα ποτά, στα βιομηχανοποιημένα καπνά , στο ηλεκτρονικό...

 Κατά την ισχύουσα νομοθεσία ο κύριος των εμπορευμάτων, οφείλει μετά την προσκόμισή των εμπορευμάτων στην Τελωνειακή Αρχή, να καταθέσει διασάφηση, προκειμένου τα εμπορεύματα αυτά ν...