Έκτος από τον σωστό εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σημαντικότατο ρόλο στην οργανωμένη λειτουργία της επιχείρησης σας επέχει η άμεση, σίγουρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των εμπορευμάτων σας. Έχουμε την δυνατότητα μεταφοράς Groupage και Full-Truck φορτίων από κάθε λιμάνι της χώρας προς τις εγκαταστάσεις σας, καθώς επίσης και από οποιοδήποτε αεροσταθμό . Οι υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα είναι η προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και φυσικά την άμεση παράδοση των εμπορευμάτων.