Η εταιρία μας αναλαμβάνει των εκτελωνισμό και την μεταφορά οποιονδήποτε προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν ή να εξαχθούν από την χώρα. Για τον εκτελωνισμό παντός είδους προϊόντων χρειαζόμαστε :

Εισαγωγές εμπορευμάτων απαραίτητα έγγραφα

 1. Τιμολόγιο αγοράς (invoice)
 2. Κιβωτολόγιο (Packing list )
 3. Πρωτότυπη Φορτωτική (bill of Landing or CMR)
 4. Πρωτότυπη διατακτική 
 5. DV1
 6. Εξουσιοδότηση (Authorization)
 7. EORI
 8. Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής όπου προβλέπονται

Εξαγωγές εμπορευμάτων απαραίτητα έγγραφα

 1. Τιμολόγιο πώλησης (invoice)
 2. Κιβωτολόγιο (Packing list )
 3. Δελτίο αποστολής
 4. Φορτωτική
 5. Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής και προορισμού
 6. Αριθμό ειδικού μητρώου εξαγωγέα (ενημερωμένο για το τρέχον έτος)
 7. Εξουσιοδότηση
 8. EORI

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών τα εμπορεύματα ελευθερώνονται και παραλαμβάνονται από τον κύριο των εμπορευμάτων ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του.