Στις αεροπορικές μεταφορές συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε πρακτορείο εσείς επιθυμείτε και σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της αποστολής ή της παραλαβής των εμπορευμάτων σας. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι εξής:


ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ:

  1. Συνεχής επικοινωνία με την επιλεγμένη εταιρεία.
  2. Άμεση παραλαβή των φορτωτικών εγγράφων από την αεροπορική εταιρεία.
  3. Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων.
  4. Εκτελωνιστικές διαδικασίες.
  5. Τελική παράδοση.


ΕΞΑΓΩΓΕΣ:

  1. Εξασφάλιση χώρου στην επιλεγμένη αεροπορική εταιρεία
  2. Παραλαβή και παράδοση του φορτίου στο αεροδρόμιο
  3. Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων
  4. Παρακολούθηση της πορείας του φορτίου