Τρόποι Μεταφοράς

 Το τμήμα θαλάσσιων μεταφορών προσφέρει εισαγωγές και εξαγωγές χάρη στη συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες. Παρέχεται σύνδεση με τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια ...

 Στις αεροπορικές μεταφορές συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε πρακτορείο εσείς επιθυμείτε και σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της αποστολής ή της παραλαβής των εμπορευμάτων σας. Οι υπη...

  Έκτος από τον σωστό εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σημαντικότατο ρόλο στην οργανωμένη λειτουργία της επιχείρησης σας επέχει η άμεση, σίγουρη και χωρίς καθυστέρηση παράδοση των εμπο...

 Η ασφάλιση των μεταφορών παίζει σημαντικότατο ρόλο στο διεθνές εμπόριο καθώς παρέχει προστασία από ζημίες και απώλειες και επιτρέπει στους συναλλασσομένους να αναλαμβάνουν μεγαλύτ...