Το τμήμα θαλάσσιων μεταφορών προσφέρει εισαγωγές και εξαγωγές χάρη στη συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες. Παρέχεται σύνδεση με τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια του κόσμου, έχοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο από αντιπροσώπους για να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των πελατών μας. Οι δραστηριότητες που προσφέρει το τμήμα των θαλάσσιων μεταφορών είναι η Παραλαβή των φορτίων, η Εξασφάλιση χώρου (σε Groupage) ή δέσμευση Container 20' - 40' και οι Τελωνειακές διατυπώσεις που απαιτούν τα εμπορεύματα για να εκτελωνιστούν.